Skip to content

Duurzame inzetbaarheid / Werkvermogen

Wat is het

Tegenwoordig wordt veel gesproken over duurzame inzetbaarheid of werkvermogen van werknemers. Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Zurel Medisch Advies helpt u graag de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers te vergroten. Gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn niet hetzelfde. Gezondheid is een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid, maar er is meer nodig om werknemers goed in staat te stellen hun werk goed te kunnen doen. Hierin worden diverse pijlers onderscheiden:

  • Gezondheid: medewerkers zijn zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl.
  • Betrokkenheid: werknemers hebben ruimte en betrokkenheid bij het bedrijf.
  • Organisatie: de organisatie ondersteunt medewerkers om optimaal hun werk te doen.
  • Ontwikkeling: werknemers hebben mogelijkheden tot ontwikkeling.

Meer informatie vindt u onder meer op Loket Gezond Leven

Preventie/duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker, medewerkers moeten langer doorwerken en we gaan van baanzekerheid meer naar werkzekerheid. In de huidige arbeidsmarkt kunnen werknemers gemakkelijker hun werk uitzoeken en hun voorwaarden bepalen. Het is daarom belangrijk dat werknemers zich prettig voelen in hun werk. Voor werkgevers is het belangrijk een zo goed mogelijk klimaat ter scheppen binnen het bedrijf.

Leefstijl

De Leefstijl van iemand is de belangrijkste factor voor het behouden van de gezondheid.

Natuurlijk is de genetische afkomst (wat heb je meegekregen), de gezondheidszorg en de leefomgeving ook belangrijk, maar uit onderzoek blijkt steeds meer dat leefstijl van iemand meer dan de helft van de invloeden op gezondheid is. Ook de medische wetenschap erkent dit belang, onlangs is het Innovatiecentrum voor leefstijlgeneeskunde opgericht een samenwerking tussen TNO en de Universiteit van leiden.

Natuurlijk is de gezondheid van een medewerker uiteindelijk zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, maar een gezonden medewerker functioneert bete, privé en op het werk.
Als werkgever is het dan ook sterk aan te raden een gezonde leefstijl van de medewerkers te stimuleren.
Zurel Medisch advies helpt u graag met het verbeteren van de leefstijl.