Skip to content

Verzuim en verzuimpreventie

Verzuim en verzuimpreventie

Een deel van verzuim is te voorkomen. Afhankelijk van het soort bedrijf, de leeftijd en het werk en opleidingsniveau van de medewerkers is per bedrijf uit te rekenen wat het verzuim zou zijn, wat niet te vermijden is (medische aandoeningen, ongevallen, etc.). Gemiddeld is 2 tot 3 % verzuim niet te voorkomen, maar veel bedrijven hebben een hoger verzuimpercentage en dat is meestal in ieder geval voor een deel te voorkomen.

Als iemand eenmaal de verzuimdrempel over is gaat terugkeer in het eigen werk vaak een lange tijd duren. Beter is het om te voorkomen dat iemand zich ziek gaat melden.

Als werkgever kunt u veel invloed hebben op het verzuim. Wij helpen u graag met advies over en uitvoering van preventie van verzuim in uw bedrijf.

Een van de meest voorkomende oorzaken van verzuim is de zogenaamde “burn-out”/ “overspannenheid”. Als u als werkgever op tijd ingrijpt, kunt u vaak verzuim door een burn-out voorkom.

Zurel Medisch Advies bespreekt graag met u de mogelijkheden voor het voorkomen van een burn-out.

Wat is een burn out/ overspannenheid

Iedere werkgever moet een basiscontract afsluiten en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Ook bij de maatwerkregeling. Bij de maatwerkregeling is het van belang dat de afspraken die zijn vastgelegd in het basiscontract, zijn toegesneden op de situatie binnen het bedrijf. Ook moet er rekening worden gehouden met de wet- en regelgeving en de richtlijnen van de beroepsgroep van de bedrijfsartsen. Daarnaast is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat de arbodienst of bedrijfsarts wordt geïnformeerd over de afspraken die met andere arbodeskundigen worden gemaakt. De Inspectie SZW kan handhavend optreden bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan.
Zurel Medisch Advies sluit met alle aangesloten werkgevers een up to date Basiscontract af.

Wat kunt u als werkgever hieraan doen

Werknemers die overspannen dreigen te raken gaan meestal geleidelijk ander gedrag vertonen, worden steeds drukker, vaak minder productief, hebben niet zelden een kort lontje, slapen vaak minder goed en krijgen minder plezier in dingen. Als u dit soort symptomen ziet, is het verstandig hierover met uw werknemer in gesprek te gaan.

Er zijn diverse trainingen voor het herkennen van dreigend verzuim door onder meer overspannenheid en hoe u verzuim zo goed mogelijk kan voorkomen.