Skip to content

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Vindt u dat u niet correct bent behandeld door medewerkers van Zurel Medisch Advies, neem dan contact met ons op per telefoon (maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur) of per mail. Wij gaan graag hierover met u in gesprek.

Wilt u toch een klacht indienen dan volgen wij de procedure van het ZBG, conform de wet WKKGZ. U kunt de procedure via onderstaande link downloaden.

Klachtenregelement >>>

Heeft u vragen of hulp nodig bij het indienen van een klacht?
Neem dan contact met ons op per telefoon (dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur) of per mail.

 

Deskundigenoordeel

Bent u als werkgever en/of als werknemer het niet eens met het advies van de bedrijfsarts (of namens de bedrijfsarts met het advies van de POB) over de werkhervatting/ arbeids(on)geschiktheid neem dan contact met ons op per telefoon (maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur) of per mail (post@zurelmedischadvies.nl), wij gaan graag hierover met u in gesprek.

Blijft u het toch niet eens met het advies van de bedrijfsarts (of namens de bedrijfsarts met het advies van de POB) over de werkhervatting/ arbeids(on)geschiktheid dan kunt het UWV advies vragen in de vorm van een deskundigenoordeel. De formulieren vindt u via www.uwv.nl

U kunt bij het UWV over 3 zaken een Deskundigenboordeel aanvragen in het kader van re-integratie/ verzuim:

  1. Doet de werkgever voldoende aan re-integratie / om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk komt.
  2. Doet de werknemer voldoende om weer aan het werk te komen/ aan re-integratie.
  3. Bij een verschil van inzicht tussen werkgever en werknemer over de arbeidsgeschiktheid/ arbeidsongeschiktheid.

Zowel werkgever als werknemer kunnen een Deskundigenoordeel aanvragen, er zijn zowel voor werkgever als voor werknemer kosten aan verbonden.

Second opinion

Werknemers hebben de mogelijkheid om een second opinion te vragen bij de bedrijfsarts.

Een second opinion wordt doorgaans aangevraagd als er onduidelijkheden blijven bestaan over klachten, vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen al dan niet in relatie tot het werk. Het betreft hier (arbeids)gezondheidskundige vragen. Het is niet de bedoeling dat een second opinion wordt aangevraagd als een werknemer het niet eens is met de werkhervatting, dat is geregeld in het Deskundigenoordeel bij het UWV.

Een second opinion aanvragen gaat als volgt in zijn werk.

  • De werknemer vraagt de bedrijfsarts om een second opinion. Deze verwijst hem door naar een andere bedrijfsarts, die in het basiscontract is opgenomen. Staan er meerdere bedrijfsartsen in het contract, dan mag de werknemer kiezen welke hij wil raadplegen.
  • De werkgever betaalt in principe de kosten voor de second opinion. Uitzondering hierop is als de werknemer kiest voor een bedrijfsarts die níet in het contract met de arbodienst of bedrijfsarts is opgenomen. Dan hoeft de werkgever de kosten niet voor zijn rekening te nemen (mag wel uiteraard).
  • De bedrijfsarts honoreert een verzoek om een second opinion in principe altijd. Hij moet zwaarwegende redenen hebben om dat niet te doen, bijvoorbeeld omdat er geen enkele grond bestaat voor dit verzoek, of als herhaaldelijk onnodig of oneigenlijk gebruik van de second opinion dreigt te worden gemaakt.
  • De bedrijfsarts kan ook zelf een second opinion aanbieden bij een andere bedrijfsarts aan de werknemer als de situatie hierom vraagt. Bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsarts niet over de specifieke kennis beschikt die nodig is om een beroepsziekte vast te stellen. De werknemer is niet verplicht een andere bedrijfsarts te raadplegen.
  • De second opinion en informele collegiale ondersteuning – zoals die in de praktijk nu al voorkomen – kunnen naast elkaar bestaan.

  De second opinion vervangt niet het deskundigenoordeel van het UWV. Er zijn een aantal belangrijke verschillen, die hieronder in een schema zijn opgenomen:

[themify_col grid=”2-1 first”]Second opinion[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]Deskundigenoordeel[/themify_col]


[themify_col grid=”2-1 first”]Biedt de mogelijkheid om een breder palet aan vragen voor te leggen aan de bedrijfsarts[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]Mogelijkheid om het re-integratieproces recht te trekken als dat stagneert tijdens de eerste twee ziektejaren.[/themify_col]


[themify_col grid=”2-1 first”]Wordt doorgaans aangevraagd als er onduidelijkheden blijven bestaan over klachten, vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen al dan niet in relatie tot het werk. Het betreft hier (arbeids)gezondheidskundige vragen[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]Komt voor indien werkgever en werknemer verschil van inzicht hebben over de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, de aanwezigheid van passende arbeid in het bedrijf van de werkgever of de re-integratie-inspanningen van werkgever of werknemer[/themify_col]


[themify_col grid=”2-1 first”]Indien er sprake is van ziekteverzuim zal dit doorgaans in een vroeg stadium plaatsvinden. Bijvoorbeeld al bij het stellen van de (werk)diagnose[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]Komt voor indien werkgever en werknemer verschil van inzicht hebben over de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, de aanwezigheid van passende arbeid in het bedrijf van de werkgever of de re-integratie-inspanningen van werkgever of werknemer[/themify_col]


[themify_col grid=”2-1 first”]Alleen de werknemer kan aanvragen[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]Zowel werkgever als werknemer kunnen aanvragen[/themify_col]


[themify_col grid=”2-1 first”]Uitvoering door andere bedrijfsarts[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]Uitvoering door verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV[/themify_col]


[themify_col grid=”2-1 first”]Kosten in principe voor werkgever[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]Kosten voor aanvrager (werkgever of werknemer)n[/themify_col]


[themify_col grid=”2-1 first”]Anoniem. Werkgever ziet op factuur niet welke werknemer een second opinion heeft aangevraagd. Uitsluitend het aantal second opinions mogen worden vermeld op de factuur.[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]Niet anoniem. UWV zal beide partijen raadplegen. Betaling door degene die de aanvraag doet. Aanvraag door werknemer: dan krijgt deze ook de factuur[/themify_col]


Bron VNO-NCW

DIt schema is niet goed weer te geven op mobiele telefoons. Schakel over naar een groter beeldscherm voor een correcte weergave