Skip to content

Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts

Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts POB

Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) is een nieuw beroep in arbodienstverlening.
De functie praktijkondersteuner bedrijfsarts sluit aan op maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, de focus van gezond werken ligt steeds meer op preventie, conform de nieuwe Arbowet. Daardoor is er steeds meer capaciteit nodig om bedrijfsartsen bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid te ondersteunen en faciliteren. De praktijkondersteuner bedrijfsarts werkt in een verlengde arm constructie nauw samen met de bedrijfsarts. De praktijkondersteuner verricht zelfstandig spreekuren en geeft adviezen, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.
Bij Zurel Medisch Advies zijn de taken en verantwoordelijkheden van de POB vastgelegd in een competentieprofiel. De bedrijfsarts checkt periodiek de competenties van de POB. Ook worden alle spreekuurcontacten en adviezen van de POB periodiek met de bedrijfsarts besproken.
Het opstellen van een Probleemanalyse en een Actueel Oordeel in het kader van de Wet Poortwachter wordt door de bedrijfsarts verricht.
De richtlijnen voor taakdelegatie zijn vastgelegd in de wet BIG en in de leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB). De bedrijfsarts draagt zorg voor een verantwoorde manier van taakdelegatie door te handelen conform deze richtlijnen.
Zie ook Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts.